SOŁECTWO TRZEMEŚNIA

GRANICE OSIEDLI

Trzemeśnia
Trzemeśnia dzieli się na cztery dzielnice, pierwsza dzielnica północno-wschodnia, druga dzielnica wschodnio-południowa, trzecia dzielnica południowo- zachodnia, czwarta dzielnica zachodnio-północna. Największą dzielnicą dzielnica druga. Dzielnice dzielą się na Osiedla i Przysiółki.

Dzielnica pierwsza – północno-wschodnia 
 Sąsiaduje od zachodniej strony z dzielnicą czwartą, od północnej strony z miejscowością Łęki, od wschodniej strony z miejscowością Kornatka i Zasań od południowej strony z dzielnicą drugą. 
1. DZIELNICA PIERWSZA 
 Osiedle Centrum (Przysiółki Niżej Szkoły - Rynek - Nad Kościołem) - Osiedle Brzeg - Osiedle Dolne Radlanki - Osiedle Gogole - Osiedle Kwintówka - Osiedle Pod Zasanią - Osiedle Przy Zasani - Osiedle Waloski - Osiedle Zakościele.

Od strony północnej graniczy z miejscowością Łęki. 
 Granica zachodnio-północna Dzielnicy Pierwszej, między osiedlem Kwintówka, osiedlem Krupówka Dolna i miejscowością Łęki. Wyruszamy od granicy działek - miejscowości Łęki - (586/2) - i osiedla Krupówka Dolna - (20) - oraz Rzeki Trzemeśnianka, w kierunku na wschód, przechodzimy przez drogę powiatową i dochodzimy do potoku Zasanianka. Dalej idziemy granicą Potka Zasanianka między działkami - 585/3 i 61/1 - 60/4 - skręcamy w lewo w kierunku na północ, idziemy granicą między działkami - 583/3 -585/4 - 585/1 - skręcamy w prawo w kierunku na wschód. Wracamy z powrotem do Potoku Zasanianka, zawracamy i idziemy granicą między działkami - 63/4 - 63/5 - skręcamy w prawo i idziemy dalej granicą między działkami (miejscowości Łęki) z lewej strony działek - 566 - 564 - 552 - i doszliśmy do kurnika. Wracamy do zakrętu, zawracamy idziemy granicą między działkami (osiedla Kwintówka) z prawej strony działek - 68 - 69 - 70 - i doszliśmy do Kurnika. Od kurnika idziemy dalej w kierunku na wschód granicą między działkami (miejscowości Łęki) z lewej strony działek - 513 - 491/1 - 491/12 - 488 - doszliśmy do granicy z miejscowością Kornatka. Wracamy z powrotem do Kurnika, zawracamy i idziemy granicą między działkami (osiedla Kwintówka) z prawej strony działek - 84 - 87 - 92/3 - 93 -94 - 191/1 - 191/2 - 190/2 - 192/1 - 193/1 - 194/2 - 195/1 - i dochodzimy do granicy z miejscowością Kornatka. Granica północno-wschodnia Dzielnicy Pierwszej, między miejscowością Łęki, miejscowością Kornatka i osiedlem Kwintówka. 
Od strony wschodniej graniczy z miejscowością Zasań
 Granica wschodnio-południowa Dzielnicy Pierwszej, między osiedlem Radlanki, osiedlem Dolne Radlanki i miejscowością Zasań. 
 Granica między osiedlem Radlanki i osiedlem Dolne Radlanki. 
 Wyruszamy od granicy z osiedla Radlanki w kierunku na północ, granicą jest droga gminna między działkami (osiedla Dolne Radlanki) z lewej strony działek - Radlanki - (1694) - 1683/3 - 1683/2 - 1682/1 - 1681/4 - 1681/3 - droga (nr 849) - 1678 - 997/2 - droga do Skałków - Potok - 998 - 997/4 - doszliśmy do granicy z osiedlem Pod Zasanią. Wracamy na początek do granicy, zawracamy z powrotem idziemy w kierunku na północ, między działkami (miejscowości Zasań) z prawej strony działek - 326 - 317 - 316/2- droga - 316/1 - 315/1 - 209/18 - 209/17 - droga - 209/14 - 209/12 - droga - 209/10 - przechodzimy na początku działki - (209/10) - przez drogę gminną na drugą stronę między działkami 998 - i - 206 - dalej - 206 – w połowie działki miejscowości Zasań jest granica między osiedlem Dolne Radlanki. 
 Granica między osiedlem Dolne Radlanki i osiedlem Pod Zasanią. 
 Wyruszamy od granicy z osiedla Dolne Radlanki (998) i miejscowości Zasań (206), idziemy w kierunku na północ granicą między działkami (osiedla Pod Zasanią) z lewej strony działek - 994/1 - doszliśmy do drogi powiatowej ( Myślenice - Wiśniowa). Wracamy na początek do granicy, zawracamy z powrotem idziemy w kierunku na północ, między działkami z prawej strony działek (miejscowości Zasań) - 206 - 202 - doszliśmy do drogi powiatowej ( Myślenice - Wiśniowa), skręcamy w lewo w kierunku na zachód i idziemy drogą powiatową, która jest granicą między działkami (miejscowości Zasań) z prawej strony działek - 200 - 199 - 198 - 197 - skręcamy w prawo i idziemy w kierunku na północ, między działkami z lewej strony działek (osiedla Pod Zasanią) - 972 - 971/3 - 965/13 - 952 - 951 - doszliśmy do granicy z Potokiem. Wracamy z powrotem do drogi powiatowej, Zawracamy idziemy z powrotem w kierunku na północ, między działkami z prawej strony działek (miejscowości Zasań) - 197 - 193 - 194 - 192 - 191 - 179 - 178 - 179 - 176 - doszliśmy do granicy z Potokiem Zasanianka. 
 Granica między osiedlem Pod Zasanią i osiedlem Przy Zasani (Potok Zasanianka). 
 Od Potoku idziemy dalej w kierunku na północ między działkami z lewej strony działek (Pod Zasanią) - 923 - 920 - 919 - 914/2 - 914/5 - 268/1 - 269 - 270 - 271 - doszliśmy do skrzyżowania dróg, droga (nr 182/3) i droga (nr 1). Wracamy z powrotem do granicy z potokiem, zawracamy z powrotem od granicy i idziemy w kierunku na północ, między działkami z prawej strony działek (miejscowości Zasań) - 176 - 175 - 171/2 - 170 - (skrzyżowanie dróg) - 36 - 34 - 33 - 12/1 - 2/6 - skrzyżowanie dróg (nr 182/3 i 1) - granica Zasani z Kornatką. Idziemy dalej w kierunku na północ granicą między działkami osiedla (Przy Zasani) z lewej strony działek - 227/2 - 227/4 - 227/3 - 227/4 - 226 - doszliśmy do granicy osiedla Przy Zasani - (226) - i osiedla Kwintówka (205). Wracamy z powrotem do granicy między osiedlem Pod Zasanią i osiedlem Przy Zasani zawracamy i idziemy z powrotem dalej w kierunku na północ granicą między działkami miejscowości (Kornatka) z prawej strony działka - 948 - (las) doszliśmy do granicy osiedli Przy Zasani - (226) - i Kwintówki - (205) . 
Granica między osiedlem Przy Zasani i osiedlem Brzeg.                                                                                        Wyruszamy od zachodniej strony granicy osiedla Przy Zasani i osiedla Pod Zasanią w kierunku na wschód, gdzie granicą jest Potok Zasanianka, miedzy działkami (osiedla Przy Zasani) z lewej strony działek - 627 - 630 - skręcamy w lewo w kierunku na północ - 630 - 629 - 256/3 - na zachodnio-północnym rogu działki - 888 - jest granica osiedla Brzeg i osiedla Waloski (z prawej strony przy osiedlu Przy Zasani). Wracamy z powrotem na początek, zawracamy z powrotemidziemy w kierunku na wschód, gdzie granicą jest Potok Zasanianka, miedzy działkami między działkami osiedla (Przy Zasani)z prawej strony działek - 896 - 888 - na zachodnio-północnym rogu działki - (888) - jest granica osiedla Brzeg i osiedla Waloski. 
 
Od strony południowej graniczy z Dzielnicą Drugą. 
 Granica południowo-zachodnia na Dzielnicy Pierwszej, między osiedlem Pachaczówka i osiedlem Centrum. Granica osiedla Zarzecze, osiedla Wójcikówka i osiedla Centrum (Nad Kościołem), osiedla Pachaczówka. Wyruszamy od Rzeki Trzemeśnianka, granicy działek - 1320 - i - 132/2 - w kierunku na wschód, przechodzimy przez drogę powiatową (Myślenice - Poręba) na drugą stronę do drogi (nr 1485), która dalej jest granicą między działkami (osiedla Centrum) z lewej strony działek - 1421 - 1420/3 - 1418/1 - (skrzyżowanie z drogą (nr 1382), skręcamy w prawo w kierunku na wschód, idziemy drogę (nr 1382), która jest granicą między działkami (osiedla Centrum) z lewej strony działek - 1342/2 - 1343/2 - 1344/1 - 1344/2 - 1345/3 - 1346/2 - 1346/3 - 1348/4 - 1350/1 - doszliśmy do granicy między osiedlem Centrum i Zakościele. Wracamy z powrotem na skrzyżowanie dróg - (1485) i (1382), zawracamy i idziemy z powrotem w kierunku na wschód drogą (nr 1382), która jest granicą między działkami (osiedla Pachaczówka) z prawej strony działek - 1424 - 1423/3 - 1416 - 1415/3 - 1415/4 - 1412 - 1411 - 1409 - 1408 - 1407 - w połowie działki - ( 1403) - doszliśmy do granicy między osiedlem Pachaczówka i osiedlem Pańskie. 
 Granica osiedla Centrum, osiedla Zakościele, oraz osiedla Pachaczówka i osiedla Pańskie. 
 Wyruszamy od granicy osiedla Zakościele, w kierunku na wschód, dalej granicą jest droga (nr 1382), między działkami (osiedla Zakościele) z lewej strony działek - 1352 - 1353 - 1354 - 1355 - 1402/3 - 1397/3 - 1361/1 - 1361/2 - 1362 - 1364/2 - 1366 - 1367 - 1368/1 - 1368/2 - 1370 - 1371 - 1372/1 - 1372/2 - doszliśmy do potoku i granicy osiedla Zakościele i osiedla Dolne Radlanki. Wracamy z powrotem do granicy osiedla Pachaczówka, zawracamy i idziemy z powrotem w kierunku na wschód drogą (nr 1382), która jest granicą między działkami (osiedla Pańskie) z prawej strony działek od połowy działki (1403) - 1402/2 - 1397/1 - 1394 - 1393 - 1392 - 1391 - 1390 - doszliśmy do potoku i granicy osiedla Pańskie i osiedla Radlanki. 
Granica osiedla Dolne Radlanki - Radlanki.                                                                                                              Wyruszamy w kierunku na północ, granicą jest potok, miedzy działkami (osiedla Zakościele) z lewej strony działek - 1372/2 - skręcamy wprawo w kierunku na wschód, idziemy między działkami (osiedla Dolne Radlanki) z lewej strony działek - 1373 - 1378 - przechodzimy przez działkę - 1381 - dalej - 1688 - 1686 - 1689/1 - 1690/1 - potok - 1692 - 1693 - potok - 1694 - doszliśmy do granicy z drogą gminną i miejscowością Zasań. Wracamy z powrotem do granicy osiedla Pańskie, zawracamy i idziemy z powrotem w kierunku północ, granicą jest potok, między działkami (osiedla Radlanki) z prawej strony działek - 1376 - 1375 - 1374 - skręcamy w prawo w kierunku na wschód idziemy granicą, między działkami (osiedla Radlanki) z prawej strony działek - 1374 - droga - 1377 - 1379 /1 - 1379/2 - 1380 - przechodzimy przez działkę - (1381) - dalej - 1383 - 1707 - 17001 - 1699 - 1698 - potok - 1695/1 - doszliśmy do granicy z drogą gminną i miejscowością Zasań. 

Od strony zachodniej graniczy z Dzielnicą Czwartą (Rzeką Trzemeśnianka). 
 Granica między miejscowością Łęki i osiedlem Kwintówka. 
 Wyruszamy w kierunku na południe, granicą jest Rzeka Trzemeśnianka, miedzy działkami (osiedla Kwintówka) z lewej strony działek - droga powiatowa (Myślenice - Wiśniowa) - działki za drogą powiatową - 61/1 - 60/3 - 605 - 607 - doszliśmy do granicy osiedla Kwintówka i osiedla Waloski. Wracamy z powrotem na początek, zawracamy i idziemy w kierunku na południe, granicą jest Rzeka Trzemeśnianka, miedzy działkami (osiedla Krupówki Dolnej) z prawej strony działek - 20 - 15 - droga (nr 21) - 41 - 42 43 - wpołowie działki (43) z prawej strony osiedla Kwintówka i osiedla Waloski. Dalej 43 - 37 - granica osiedli Krupówka Dolna i osiedla Krupówka . 
 Granica między osiedlem Kwintówka i osiedlem Brzeg. 
 Wyruszamy dalej w kierunku na południe, granicą jest Rzeka Trzemeśnianka, miedzy działkami (osiedla Waloski) z lewej strony działek - 56 - 57/2 - 57/1 - droga powiatowa (Myślenice - Wiśniowa) - 102- droga (nr 143/2) - dalej - 58 - 585/2 - 585/1 - 586 - 587 - doszliśmy do granicy osiedla Waloski i osiedla Gogole. Wracamy z powrotem do granicy osiedla Waloski i osiedla Gogole, zawracamy i idziemy z powrotem w kierunku na południe, granicą jest Rzeka Trzemeśnianka, miedzy działkami (osiedla Krupówka) z prawej strony działek - 45/2 - 46 - 47 - 48 - 459 - 460 - 461 - 462 - 463 - doszliśmy do granicy osiedla Waloski i osiedla Gogole.
Granica między osiedlem Waloski i osiedlem Gogole.
 Wyruszamy dalej w kierunku na południe, granicą jest Rzeka Trzemeśnianka, miedzy działkami osiedla Gogole z lewej strony działek - 740 - 741/1 - 741/2 - 742 - 743/3 - 744 - 745 -746 - 736/1 - 763/2 - 795/2 - 795/1 - doszliśmy do granicy osiedla Gogole i osiedla Centrum (Przysiółka Niżej Szkoły). Wracamy z powrotem na granicę osiedla Waloski z lewej strony, zawracamy i idziemy z powrotem w kierunku na południe, granicą jest Rzeka Trzemeśnianka, miedzy działkami osiedla Krupówka z prawej strony działek - droga(nr 544) - 545 - 546 - 547 - 548 - 549/3 - 564 - doszliśmy do granicy osiedla Krupówka i osiedla Zarzecze. 
 Granica między osiedlem Gogole i osiedlem Centrum (przysiółek Niżej Szkoły) 
 Wyruszamy w kierunku na południe, granicą jest Rzeka Trzemeśnianka, miedzy działkami (osiedla Centrum - Przysiółek Niżej Szkoły) z lewej strony działek - 721/4 - 721/4 - 721/5 - 722 – 723/1 - 723/2 - 724/2 - 726/1 - 727/5 - 728/3 - doszliśmy do granicy Rynku. Wracamy z powrotem na początek, zawracamy i idziemy w kierunku na południe, granicą jest Rzeka Trzemeśnianka, miedzy działkami osiedla Zarzecze z prawej strony działek - 566 - 571/1 - 570 - 575 - 576 - 577 - 578 - 579/1 - doszliśmy do granicy Rynku.
Granica na Osiedlu Centrum Przysiółków Niżej Szkoły (727/6) i Rynku (730). 
 Wyruszamy od granicy działek Przysiółka Niżej Szkoły (727/6) i rynku (730) i idziemy w kierunku na południe, granicą jest Rzeka Trzemeśnianka, miedzy działkami (osiedla Centrum - Rynek z lewej strony działek - 730 - 731- doszliśmy do drogi na Osiedle Zarzecze - ( 581/1) i granicy z Przysiółkiem Nad Kościołem (1424). Wracamy z powrotem do Przysiółka Niżej Szkoły, zawracamy i idziemy w kierunku na południe, granicą jest Rzeka Trzemeśnianka, miedzy działkami osiedla Zarzecze z prawej strony działek, idziemy od działki - 578 - 579/1 - 579/2 - 580 - 526 - doszliśmy do drogi na Osiedle Zarzecze. 
 Granica na Osiedlu Centrum Przysiółków Nad Kościołem.
 Wyruszamy w kierunku na południe, granicą jest Rzeka Trzemeśnianka, miedzy działkami osiedla Centrum (Przysiółek Nad Kościołem) z lewej strony działek - 735/1 - 735/8 - 735/10 - 737/1 - 1315 - 1316 - 1317 - 1318 - droga przez Rzekę Trzemeśnianka - 1286/6 - doszliśmy do granicy z Przysiółkiem Pachaczówka. Wracamy z powrotem do Przysiółka Nad Kościołem , zawracamy i idziemy w kierunku na południe, granicą jest Rzeka Trzemeśnianka, miedzy działkami osiedla Zarzecze z prawej strony działek - 581/1 - 581/2 - 582/2 -582/1 - 583 - 584 - 1279 - droga przez Rzekę Trzemeśnianka - 1286/6 - doszliśmy do granicy Osiedla Zarzecze ( 584 ) i osiedla Wojcikówka - (1281/12) 
1. Granica między osiedlem Kwintówka i osiedlem Brzeg . 
 Wyruszamy od Potoku Zasanianka w kierunku na wschód, granicą między działkami (osiedla Kwintówka) z lewej strony działek - 105/3 - 106 - 108 - 113 - 114 -121 - 122 - 128 - 129 -201 - 202/1 - 203/1 - 199/5 - 199/6 - 199/7 - 205 - doszliśmy do granicy z działką - 948 - lassu miejscowości Kornatka. Wracamy na początek do potoku Zasanianka, zawracamy i idziemy z powrotem w kierunku na wschód granicą między działkami (osiedla Brzeg) z prawej strony działek - 141/11 - 141/8 - 141/9 - 141/3 - 141/4 - 140/1- 139/2 - 138/3 - 137 - 136 - 135 - 130/2 - 206 - 211 - 214 - 215/1 - 215/2 - 216 - 220 - 221 - 223 - 224 - 224 - 225 i doszliśmy do granicy z lasem działki - 948 - miejscowości Kornatka, miedzy działkami - 205 i 225. Granica od wschodniej strony na osiedlu Brzeg i osiedlu Kwintówka.
2. Granica między osiedlem Brzeg i osiedlem Waloski. 
 Wyruszamy od granicy między działkami osiedla Brzeg - (591/3) - i osiedla Waloski - (592/2) - od Potoku Zasanianka idziemy w kierunku na wschód granicą między działkami (osiedla Brzeg) z lewej strony działek - 591/3 - droga - 597/3 - 597/4 - 599 - droga - 608 - 609/1 - 610 - 612 - przechodzimy na wprost przez działkę - 181/3 - 256/3 - na róg działki - 888 - na którym jest granica osiedla Waloski i osiedla Przy Zasani. Wracamy na początek do potoku Zasanianka, zawracamy i idziemy z powrotem w kierunku na wschód granicą między działkami (osiedla Waloski) z prawej strony działek - 592/5 - 592/1 - droga - 596/2 - 596/1 - 605 - droga - 607 - 611 - 613 - przechodzimy na wprost przez działkę - 181/3 - 256/3 - na róg działki - 888 - na którym jest granica osiedla Waloski i osiedla Przy Zasani. 
  3. Granica między osiedlem Waloski i osiedlem Gogole . 
 Wyruszamy od Rzeki Trzemeśnianka , rogu działki - 587 - idziemy w kierunku na wschód, przez skrzyżowanie dróg powiatowych (Myślenice - Wiśniowa - Poręba) na drugą stronę do rogu działki - 633/4 - dalej idziemy granicą między działkami (osiedla Waloski) z lewej strony działek - 633/4 - 634/1 - 635 - 636 - 637 - 638/2 - 639/3 - 640/3 - 642 - 643/1 - 643/2 - 645 - 646/2 - 647 - doszliśmy do potoku płynącego z pod Góry Kamiennik, dalej - 619 - 621 - 623 - 624 - 625 - w połowie działki - (627) - doszliśmy do granicy osiedla Gogolę i Pod Zasanią. Wracamy z powrotem na początek, zawracamy z powrotem i idziemy granicą między działkami (osiedla Gogole) z prawej strony działek - 648 - 649 - 650 - 651 - 652/1 - 653 - 654/1 - 656/1 - 659 - 660 - 661 - 670 - 671 - 673 - 667 - 674 - doszliśmy do potoku płynącego z pod Góry Kamiennik, dalej - 681 - 682 - 683 - 684/2-686 -687 - 699 - 701 - 706 - 705 - w połowie działki - (705) - doszliśmy do granicy osiedla Gogolę i Pod Zasanią. 
4. Granica między osiedlem Gogole i osiedlem Centrum (przysiółek Niżej Szkoły) . 
 Wyruszamy od granicy rogu działki - 721/3 - i od Rzeki Trzemeśnianka, przechodzimy przez drogę powiatową (Myślenice - Poręba) na drugą stronę drogi, skręcamy w prawo w kierunku na południe, idziemy lewą stroną drogi koło działki - 795/2 - 795/1 - na końcu tej działki skręcamy w lewo w górę w kierunku na wschód granicą między działkami osiedla Gogole z lewej strony działek - 766 - dochodzimy do granicy osiedla Centrum (Przysiółka Niżej Szkoły) i osiedla Zakościele. Wracamy z powrotem do drogi powiatowej (Myślenice - Poręba), zawracamy i idziemy z powrotem granicą między działkami osiedla Centrum (Przysiółka Niżej Szkoły) z prawej strony działek - 796/2 - dalej idziemy w prawo i w lewo i w górę - 802 - 803 (Cmentarz) - 805 (Cmentarz) - i doszliśmy do działki - 814/1 - granicy osiedla Centrum (Przysiółka Niżej Szkoły), osiedla Zakościele i osiedle Gogole.
5. Granica między osiedlem Waloski i osiedlem Przy Zasani. 
 Wyruszamy od granicy na potoku Zasanianka w prawo w kierunku na wschód, granicą jest Potok Zasanianka, miedzy działkami (osiedla Waloski) w połowie działki 627 - skręcamy w lewo w kierunku na północ - dalej - 630 - 629 - 256/3 - doszliśmy do granicy osiedla Brzeg i Pod Waloski. Wracamy na początek granicy, zawracamy z powrotem idziemy w prawo w kierunku na wschód granicą jest Potok Zasanianka, między działkami osiedla (osiedla Przy Zasani) z prawej strony działek - 708 - skręcamy w lewo w kierunku na północ - 896 - 888 - doszliśmy do granicy osiedla Gogolę i Pod Zasanią.
 6. Granica między osiedlem Brzeg i osiedlem Przy Zasani. 
 Wyruszamy od końca rogu działki w kierunku na północ granicą między działkami (Osiedla Brzeg) z lewej strony działek - 254/2 - 254/1 - skręcamy w lewo w kierunku na zachód wzdłuż działki - 254/1 - skręcamy w prawo i idziemy wzdłuż działki - 229 - doszliśmy do drogi (nr 142/2) idziemy dalej koło działki - 224 - skręcamy w prawo i idziemy wzdłuż działki - 225 - doszliśmy do granicy z miejscowością Kornatka i osiedla Brzeg. Wracamy na początek, zawracamy z powrotem idziemy w kierunku na północ granicą między działkami osiedla (osiedla Przy Zasani) z prawej strony działek - 265 - skręcamy w lewo i idziemy wzdłuż działki - 228 - skręcamy w prawo idziemy koło działki - 228 - 226 - skręcamy w prawo i doszliśmy do granicy miejscowości Kornatka.
7. Granica między osiedlem Gogole i osiedlem Pod Zasanią. 
 Wyruszamy od granicy działek - Osiedla Gogole - (789/2) - osidla Pod Zasanią - (789/3) - osiedla Dolne Radlanki - (838) - osiedla Zakościele - (837) - w kierunku na północ granicą między działkami (osiedla Gogole) - 789/2 - 787/3 - doszliśmy do drogi powiatowej (Myślenice - Wiśniowa). Wracamy z powrotem na początek, zawracamy i idziemy z powrotem w kierunku na wschód granicą między działkami (osiedla Pod Zasanią) z prawej strony działek - 789/3 - 790/1 - doszliśmy do drogi powiatowej (Myślenice - Wiśniowa). Dalej idziemy w kierunku na północ granicą między działkami (osiedla Gogole) z lewej strony działek - 719/3 -718 -717/1 -712/1 - 707 - doszliśmy do granicy osiedla Gogolę i Pod Zasanią. Wracamy z powrotem na południe do drogi powiatowej (Myślenice - Wiśniowa), zawracamy idziemy z powrotem w kierunku na północ granicą między działkami (osiedla Pod Zasanią) z prawej strony działek - 720 - 931 - 930 - 929 - 928 - 927 - 711 - 710 - 709 - 708 - doszliśmy do granicy na potoku, Osiedla Gogole i Pod Zasanią.
8. Granica między osiedlem Zakościele i osiedlem Dolne Radlanki. 
 Wyruszamy od drogi (nr 1382)w kierunku na północ granicą jest potok płynący z pod Góry Kamiennik, między działkami (osiedla Zakościele) lewej strony działek - 1372/2 - przechodzimy na wprost przez działki - 1773 - 882/6 - droga (nr 849) - dalej - 877 - 879 - droga (nr 848/3) - doszliśmy do granicy osiedla Gogole - osiedla Pod Zasanią - osiedla Dolne Radlanki - osiedla Zakościele. Wracamy z powrotem na początek, zawracamy i idziemy granicą przez potok płynący z pod Góry Kamiennik, między działkami (Radlanki i Dolne Radlanki) prawej strony działek - przechodzimy na wprost przez działki - 1373 - 882/6 - droga (nr 849) - 880/1 - doszliśmy do granicy osiedla Gogole - osiedla Pod Zasanią - osiedla Dolne Radlanki - osiedla Zakościele. 
 9. Granica między osiedlem Centrum i osiedlem Zakościele. 
Wyruszamy w kierunku na północ od drogi (nr 1382) granicą między działkami (osiedla centrum) z prawej strony działek 1350/1 - 1351 - dalej skręcamy w lewo w kierunku na zachód, następnie w prawo w kierunku na północ dochodzimy do działki - 867 - i skręcamy w lewo i idziemy w kierunku na zachód do końca działki, następnie skręcamy w prawo i idziemy w kierunku na północ szerokością działki - 867 - z rogu tej działki przechodzimy na wprost drogi (nr 865) i rogu działki - 859/2 - idziemy dalej granicą między działkami z lewej strony - 859/2 - 860 - przechodzimy na wprost przez działkę - 851 - dalej działka - 861 - i dochodzimy do drogi, z prawej strony działka - 858/2 - przechodzimy na wprost działkę - 851 - dalej idziemy koło działki - 862 - dochodzimy do drogi (nr 849) na osiedle Zakościele. Ta droga jest granicą, idziemy w kierunku na wschód dochodzimy do działki - 814/1 - skręcamy w lewo i idziemy w kierunku na północ, między działkami (osiedla Centrum) z lewej strony - 813 - 812 - 811 - 810 - 809 - 808/3 - 804/4 - dochodzimy do drogi granicy z osiedlem Gogole. Wracamy z powrotem do drogi (nr 849) na osiedle Zakościele, zawracamy i idziemy z powrotem między działkami (osiedla Centrum) z prawej strony - 814/1 - wzdłuż tej działki dochodzimy do drogi granicy z osiedlem Gogole. 
a. Granica między Przysiółkiem Niżej Szkoły i Rynkiem na osiedlu Centrum.
Granica zachodnia na Osiedlu Centrum (Przysiółków Niżej Szkoły i Centrum). Wyruszamy od granicy działki (578) Osiedla Zarzecze i Rzeki Trzemeśnianki w kierunku na wschód granicą miedzy działkami osiedla Centrum (Przysiółek Niżej Szkoły) z lewej strony działek -730 - 729 - droga powiatowa - 882/6 - doszliśmy do granicy z Osiedlem Zakościele. Wracamy z powrotem na początek do granicy działki (582/2) Osiedla Zarzecze i Rzeki Trzemeśnianki, zawracamy i idziemy w kierunku na wschód, granicą miedzy działkami osiedla Centrum (Nad Kościołem) z lewej strony działek - 735/8 - 735/9 -735/5 - droga powiatowa - 855 - 887/4 - 1334 - 1335 - 1336 - 1340/3 - 1347 - 1350/1 - doszliśmy do granicy z Osiedlem Zakościele. Granica zachodnia na Osiedlu Centrum (Przysiółków Niżej Szkoły i Centrum).
b. Granica między Rynkiem i Przysiółkiem Nad Kościołem na osiedlu Centrum. 
 Granica zachodnia na Osiedlu Centrum( Przysiółków Centrum i Nad Kościołem). Wyruszamy od granicy działki (582/2) Osiedla Zarzecze i Rzeki Trzemeśnianki w kierunku na wschód, granicą miedzy działkami osiedla Centrum (Rynek) z lewej strony działek - 735/1 - 736 - 884 - 882/4 - 882/4 - doszliśmy do granicy z Osiedlem Zakościele. Wracamy z powrotem na początek do granicy działki (582/2) Osiedla Zarzecze i Rzeki Trzemeśnianki, zawracamy i idziemy w kierunku na wschód, granicą miedzy działkami osiedla Centrum (Nad Kościołem) z lewej strony działek - 735/8 - 735/9 -735/5 - droga powiatowa - 855 - 887/4 - 1334 - 1335 - 1336 - 1340/3 - 1347 - 1350/1 - doszliśmy do granicy z Osiedlem Zakościele. Granica Wschodnia na Osiedlu Centrum (Przysiółków Rynku i Nad Kościołem).
..
Uwaga !!!
Uwaga; Jeżeli znajdziesz jakieś błędy to proszę poprawione przesłać na adres strony internetowej na e-maila : radasolecka@wp.pl
Następne części ukażą się wkrótce.
Całość opracował 
Dąbrowski Jacek 2015 i 2016r.
Kreator stron internetowych - przetestuj