SOŁECTWO TRZEMEŚNIA

Komunikaty

WIZJA LOKALNA 
W dniu 25 lutego 2016r.t.j. czwartek na osiedlu Centrum (Przysiółku Pachaczówka )na skrzyżowaniu dróg powiatowych, Myślenice - Poręba (K1923) i Trzemeśnia - Myślenice (K1933)przez Bulinę, odbyła się wizja lokalna. Spotkanie z przedstawicieli Starostwa Powiatu Myślenickiego z Panem Dyrektorem ZDP Jerzym Grabowskim i jego współpracownikiem. Przedstawicielami Policji Powiatowej z Myślenic. Z właścicielem działek graniczących z drogami powiatowymi, oraz Sołtysem Wiesławem Górką, Radnym Rady Miejskiej w Myślenicach Jackiem Dąbrowskim i członkami Rady Sołeckiej w Trzemeśni Panem Janem Maliną i Wojciechem Leśniakiem . Celem tego spotkania jest poprawa bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu, wyjazdu z drogi powiatowej Buliny (K1933) na drogę powiatową Myślenice - Poręba (K1923).
Kreator stron internetowych - przetestuj