SOŁECTWO TRZEMEŚNIA

Położenie terenu miejscowości Trzemeśnia 

Trzemeśnia leży na wysokości od 300 do 530m nad poziomem morza, położona jest w malowniczej Dolinie Trzemeśnianki , dopływie Raby. Rzeka Trzemeśnianka powstała z licznych strumieni, spływających ze stoków: Łysiny – Kamiennika – Śliwnika – Grodziska i Krowiej Góry. Dolina ze wszystkich stron otoczona jest wysokimi górami. Od strony północno – zachodniej jest to zachodni kraniec podgórskiego Pasma Ostrysza. Od strony zachodniej wznoszą się : Krowia Góra (456m) – Grodzisko (519m) i Uklejna (677m). Od wschodnio- południowej strony dominuje potężny masyw Kamiennika (818m). Na pograniczu z Łękami, na skraju lassu Kwintówka, w krajobrazie Trzemeśni wyróżnia się charakterystyczny kamieniołom piaskowca. 

Wzgórza otaczające Trzemeśnię.

Pasmo Ostrysza. Jest to najwyższa część Pogórza Wielickiego. Główny grzbiet pasma ciągnie się wysunięty ku południu łukiem, począwszy od Doliny Trzemeśnianki w Łękach na zachód, po Czasław na wschód. Wewnątrz tego łuku biegnie ku północy kilka wydłużonych odnóg w kierunku sztucznego Jeziora Dobczyckiego : Drogini (obecnie w większości zalanej przez to Jezioro), Brzezowej i przez Kornatkę do Dobczyc. Pasmo to kulminuje trzema wybitniejszymi wzniesieniami: Ostryszem (523m), wzgórzem (514m) i Trupielcem (476m). Pasmo w większości jest zalesione, z wyjątkiem wewnętrznej części łuku od północnej, gdzie rozsiadły się miejscowości o rozproszonej przeważnie zabudowie: Droginia (w części zalanej), Brzezowa i Kornatka z przysiółkiem Burletka. Trupielec (476m). Wzgórze to zwą też Trupiarką, a na najnowszej mapie topograficznej z 1982r. Nazwano go Górą Trupielec. Nazwa ta pochodzi stąd, że kiedyś zbocze wzgórza obsunęło się i odsłoniły się kości ludzkie, rękojeści od mieczów oraz część dawnej broni. Według tradycji miała się odbyć jakaś bitwa z wojskami szwedzkimi. Północne zbocza tej części Pasma Ostrysza, wraz z jego niewysokimi wzniesieniami, nazwane są Wapiennicą lub Wapienną Górą. W skład tego obszaru wchodzi tu również Trupielec. Prawdopodobnie w tym rejonie w 1457r. rozległy się wydarzenia, których lokalizację J. Długosz określił ogólnie na Wapiennej Górze pod Dobczycami. Duża grupa zaciężnych żołnierzy czeskich, śląskich i polskich, którym nie zapłacono zaległego żołdu, zawiązała ,,Bractwo”. Grasowali oni na terenach od Oświęcimia po Dobczyce. Między innymi na Wapiennej Górze silną, która stała się ich bazą wypadową na wyprawy łupieckie w okolice. Dopiero pod koniec 1458r. Kazimierz Jagielończyk ułożył się na Wapiennej Górze i Żebraczej Górze (koło Oświęcimia), ich przywódcom wypłacił część zaległego żołdu, po czym wysłał oddział wojska, który zdobył warownię na Wapiennej Górze i zburzył ją.

Kamiennik

Kamiennik (818m) – najciekawszy pod względem krajobrazowym spośród licznych odnóg Pasma Lubomira i łysiny. Wysoki i jednolity masyw Kamiennika wznosi się od ponad300 do 500m, stromymi , urwistymi, zalesionymi stokami, ponad otaczające go doliny. Z rozległej polany pod jego szczytem (784m) rozciąga się piękna panorama na rozległą dolinę Raby ze sztucznym Jeziorem Dobczyckim i na kotlinkę Wisniowej.

Uklejna 

Uklejna (677m) – dawniej zwano ją też Oklejną. Jest to jedna z najwydatniejszych odnóg pasma Lubomira i Łysiny. Według legędy, nazwa góry pochodzi od imienia Uklej, który był zbójnikiem, ukrywającym się w tutejszych licznych, trudno dostępnych wąwozach i matecznikach leśnych. Napadał na przejeżdżających ,, drogą węgierską” kupców i rabował mieszkańców okolicznych wsi i osad. Nikt jednak nigdy osobiście go nie widział. Po pewnym czasie tak samo tajemniczo, jak się pojawił, znikł. W 1920r. władze Myślenic na szczycie Uklejny wybudowały niewielką prowizoryczną stację astronomiczną, której głównym zadaniem było badanie miejscowych warunków atmosferycznych z punktu widzenia astronomicznego. Stacja ta istniała do końca lat trzydziestych.

Krowia Góra

Krowia Góra (456m) – od skrzyżowania dróg w Bulinie idziemy drogą w prawo prowadzącą do Trzemeśni przez Przełęcz Niwa, która oddziela Grodzisko (519) od Góry Krowiej (456m). Na Przełęczy Niwa idziemy na północ, po krótkim przejściu przez las, osiągamy spłaszczony stożek Krowiej Góry. Na tym wzgórzu w latach 1325 – 1327r. stał pierwotny Kościół pod wezwaniem Św. Łukasza Ewangelisty. Jakaś katastrofa lub niegodne położenie spowodowało iż Kościół został zniszczony. W czasie II wojny światowej na terenie Krowiej Góry toczyły się walki partyzanckie, w których chłopów mordowano w dowolny sposób.
.
Kreator stron internetowych - przetestuj